6 KASIM / SALON C

Uluslararası 10. Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
08:00 - 08:30 Açılış
Gülşen Hasçelik
08:30 - 09:00 KONFERANS
Hastalıkta ve Sağlıkta Daima Birlikte: Bakteri-Virüs İlişkileri
Oturum Başkanı: Ferda Tunçkanat
Hastalıkta ve sağlıkta daima birlikte: Bakteri-virüs ilişkileri
Dürdal Us
09:00 - 10:30 PANEL
Moleküler Mikrobiyolojik Tanı Laboratuvarı
Oturum Başkanları: Güner Söyletir, Meral Gültekin
Enfeksiyonların Yönetiminde Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemlerin Yeri
Yaşar Bayındır
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü ve Hızlı Yöntemler
Barış Otlu
Tanıda Yaşanan Sorunlara Çözümler: Viroloji ve immünoloji laboratuvarı elele
Meral Gültekin
SS-052
Gastroenterit salgınlarının tanısında sendromik yaklaşım: ön çalışma sonuçları
Belkıs Levent
SS-053
BOS’da saptanan HBoV: Menejit ve ensefalit etkeni mi?
Candan Çiçek
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 PANEL
Moleküler Mikrobiyolojide Ufuk Açan Konular
Oturum Başkanları: Tanıl Kocagöz, Alper Ergin
Hızlı Tanıda Biyosensörler ve Biyobelirteçler
Tanıl Kocagöz
Crispr-Cas Sistemi: Bakteriyel İmmüniteden Sentetik Biyolojiye
Alpaslan Alp
Enfeksiyon Hastalıklarının ‘Epigenetik Skarları’: Tekrarlayan Enfeksiyonlardaki Rolü
Doruk Engin
SS-054
Genome-wide CRISPR/Cas9 screening to identify alternative receptors for streptococcal toxin streptolysin O
Buket Baddal
SS-055
Pseudomonas aeruginosa virulansına karşı mücadele için ekstremofilik quorum sensing inhibitörlerin araştırılması
Nüzhet Cenk Sesal
SS-056
İnsan mikrobiyotası disbiyozisinde metagenom verisi kullanarak hastalık biyobelirteçlerinin keşfine yönelik yeni bir biyoinformatik yöntem
Umay Gülfem Elgün
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 UYDU SEMPOZYUM - ATQ
Oturum Başkanı: Çiğdem Kayacan
Cutting Edge Workflows and Clinical Outcomes in Integrated Molecular Diagnostics
John Buckels
14:15 - 15:30 İNTERAKTİF OTURUM
Moleküler Epidemiyoloji Meydanı
Oturum Başkanları: Özgen Eser, Rıza Durmaz
Dünden bugüne moleküler tiplendirme yöntemleri
Rıza Durmaz
Moleküler epidemiyolojide Rep-PCR ve PFGE yöntemleri
İştar Dolapçı
Moleküler epidemiyolojide MLVA ve MLST yöntemleri
Tuba Dal
15:15 - 15:30
KAHVE ARASI
15:30 - 16:45 PANEL
Genom Çağında Mikrobiyoloji
Oturum Başkanları: M. Ali Öktem, Z. Ceren Karahan
Mikrobiyal Genomiks ve Metagenomiks
Aycan Gündoğdu
Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri ve Veri Üretimi
Mert Ahmet Kuşkucu
Yeni Nesil Dizileme Verisinin Biyoinformatik Analizi ve Anlamlandırılması
Özkan Ufuk Nalbantoğlu
16:45 - 17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 18:00 Sözlü Sunumlar ve Kapanış
Oturum Başkanları: Yakut Akyön Yılmaz, Sebahat Aksaray
SS-215
Karbapenem Dirençli K. pneumoniae İzolatlarında Plazmid Aracılı Yüksek Düzey Aminoglikozid Direncinin Araştırılması
Reyhan Yiş
SS-216
Molecular determining of genotypes of Giardia lamblia from diarrhea cases in children in AL- Diwaniyah city/Iraq by the RFLP –PCR technique
Hadi Madlool Almayali
SS-217
Yoğun Bakımda Yatan Hastalardan İzole Edilen Vankomisin Rezistan Enterokokların Moleküler Analizi
Semra Kavas Genç
SS-218
İblaOXA-23-like Geni Taşıyan A. baumannii İzolatlarının European Clones I-II-III ile İlişkilerinin PFGE ve MLST Yöntemleri ile Araştırılması
Gülşen Uluçam Atay
SS-219
Staphylococcal Biofilm Removal Properties of Recombinant Bacteriophage Endolysins
Mujib Abdulkadir Abdurahman
SS-220
PCR- Based Investigation of Enterotoxin Profile among Staphylococcus aureus Isolated from Women with Vaginosis
Noor Salman Kadhim Al Khafaji
SS-221
The Relationship Between Some Virulence Factors and Antibiotics Resistance Determinants in Pathogenic Bacteria
Mohanad Jawad Kadhim
SS-222
Using of Salmonella typhimurium as a test for the detection of carcinogens in foods, Iraq
Maitham Ghaly Yousif
SS-223
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında nadir rastlanan bir etken “Lysinibacillus massiliensis”in 16S rRNA dizi analizi ile tanımlanması
Canan Eryıldız
SS-227
Plasmodium vivax’ın Saptanmasında Geliştirilen inhouse Realtime PCR Yönteminin Metod Verifikasyonu
Selma Usluca
18:00 - 18:15 10. Uluslararası Katılımlı Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Kapanış Töreni
Copyright @ 2018 Türk Mikrobiyoloji Kongresi. LookUs & Online Makale