6 KASIM / SALON C

10. Uluslararası Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Bilimsel Programı
08:00 - 08:30 10. Uluslararası Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Açılışı
08:30 - 09:00 Konferans
Hastalıkta ve sağlıkta daima birlikte: Bakteri-virüs ilişkileri
09:00 - 10:30 Panel
Moleküler Mikrobiyolojide Ufuk Açan Konular
Hızlı Tanıda Biyosensörler ve Biyobelirteçler
Crispr-Cas Sistemi: Bakteriyel İmmüniteden Sentetik Biyolojiye
Enfeksiyon Hastalıklarının ‘Epigenetik Skarları’: Tekrarlayan Enfeksiyonlardaki Rolü
10:30 - 11:00
KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 Panel: Sendromik Yaklaşımda Moleküler Mikrobiyolojik Tanı
Enfeksiyonların Yönetiminde Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemlerin Yeri
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü ve Hızlı Yöntemler
Tanıda Yaşanan Sorunlara Çözümler: Viroloji ve immünoloji laboratuvarı elele
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 Uydu Sempozyumu
14:15 - 15:30 İnteraktif oturum
Moleküler Epidemiyoloji Meydanı:
Dünden bugüne moleküler tiplendirme yöntemleri
Moleküler epidemiyolojide Rep-PCR ve PFGE yöntemleri
Moleküler epidemiyolojide MLVA ve MLST yöntemleri
Hangi yöntemi nerede ve ne zaman kullanalım? Bir algoritma oluşturabilir miyiz?
Tartışma
15:30 - 16:45 Panel
Genom Çağında Mikrobiyoloji:
Mikrobiyal genomiks ve metagenomiks
Yeni nesil dizileme teknolojileri ve veri üretimi
Yeni nesil dizileme verisinin biyoinformatik analizi ve anlamlandırılması
16:45 - 17:00
KAHVE MOLASI
17:00 - 18:30 Sözlü Sunumlar
18:30 - 18:45 Kongre Kapanış
Copyright @ 2018 Türk Mikrobiyoloji Kongresi. LookUs & Online Makale