DAVET

Mikrobiyoloji Alanında Katkı Sağlayan Değerli Sektör Temsilcileri,

XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi’ni 04 – 08 Kasım 2018 tarihleri arasında Starlight Otel & Kongre Merkezi, Antalya'da düzenliyoruz. Kongre web sayfasına (www.tmc2018.org) toplantı detaylarını yavaş yavaş yüklemekteyiz. Bu yılki kongremizin bilimsel programında mikrobiyolojinin çeşitli alt alanlarına yine vurgu yapmaya çalışıyoruz. Tıbbi/Klinik mikrobiyoloji alanının yanı sıra besin hijyeni ve mikrobiyolojisi, çevre mikrobiyolojisi gibi alanlar da güncel başlıklar altında ve paneller, konferans yoluyla kongrede yer alacak.

Uluslararası Mikrobiyoloji Kongresi beş gün boyunca sürerken, Ankara Mikrobiyoloji Derneği 10. Uluslararası Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi’ni paralel salonlardan birinde ve bir tam gün boyunca yapacak. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Parazitoloji Çalışma Grubu ile Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubunun Türkiye Parazitoloji Derneği işbirliği ile düzenleyeceği Uluslararası Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Sempozyumu (International Symposium on Migration Travel & Infection) bir diğer paralel salonda, yine bir tam gün İngilizce olarak, Türkçe ve İngilizce slaytlar eşliğinde gerçekleştirecek. Yani 04 – 08 Kasım 2018 tarihleri arasında bir yandan XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi sürerken, diğer iki toplantı da aynı mekan ve tarihler arasında yapılıyor olacak. Kongre katılımcısı ise tek kayıt ile her üç toplantıyı da takip etme ve katılım sertifikalarını alma, bildiri özeti gönderme olanağına sahip olacak.

Alandaki güncel gelişmeler mikrobiyolojinin multidisipliner niteliğini bir kez daha ortaya koyarken, biz de kongremizde bunu yansıtmaya çalışıyor olacağız. Sizleri bu anlayış ve yapılanma içinde, birlikte olmaya ve XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi’ne katılmaya davet ediyoruz. Bilgilerimizi, araştırmalarımızı, gücümüzü birleştireceğimiz; sosyal programlarda birlikte güzel zamanlar geçireceğimiz ve dostluklarımızı geliştireceğimiz 2018 kongremizde mutlaka sizlerle birlikte olmak istiyoruz.

Prof. Dr. Z. Çiğdem KAYACAN
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Kongre Başkanı
Doç. Dr. Berrin ESEN
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı
Prof. Dr. Gülşen HASÇELİK
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL
Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. A. Arzu SAYINER
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genel Sekreteri
Dr. Ramazan ULUHAN
Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Başkanı Kongre Sekreteri
Copyright @ 2018 Türk Mikrobiyoloji Kongresi. LookUs & Online Makale