KURULLAR

KONGRE DÜZENLEME KURULU
 
Kongre Başkanı
Z. Çiğdem KAYACAN
 
Kongre Sekreteri
Ramazan ULUHAN
 
Kongre Saymanı
Selçuk KILIÇ
 
Üyeler
Sebahat AKSARAY
Nilay ÇÖPLÜ
Selda ERENSOY
Alper ERGIN
Berrin ESEN
Özgen ESER
Gülşah HASÇELİK
Ayşe KALKANCI
Zeynep Ceren KARAHAN
Metin KORKMAZ
Barış OTLU
Ülgen Zeki OK
İ. Mehmet Ali ÖKTEM
Yusuf ÖZBEL
Ahmet ÖZBİLGİN
Aydan ÖZKÜTÜK
Ertan ÖZYURT
Mustafa ÖZYURT
Ahmet PINAR
Ekrem YASAR
A. Arzu SAYINER
Ekrem YAŞAR
TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ YÖNETİM KURULU
 
Başkan
Z. Çiğdem KAYACAN
 
Genel Sekreter
A. Arzu SAYINER
 
Sayman
Selçuk KILIÇ
 
Üyeler
Sebahat AKSARAY
Mustafa ÖZYURT
İ. Mehmet Ali ÖKTEM
Barış OTLU
Halis Akalın
Mehmet Akan
Ulus Akarca
Sebahat Aksaray
Işın Akyar
Franz Allerberger
Alpaslan Alp
Miriam J Alvarez-Martinez 
Bilgin Arda
Gönül Aslan 
Ahmet Aslantürk
Şöhret Aydemir
Faruk Aydın
Neriman Aydın
Aycan Aydoğan
Yüce Ayhan
Yaşar Bayındır
Umut Berberoğlu
Rukiye Berkem
Yeşim Beşli 
Can Biçmen
Efe Serkan Boz
Mithat Bozdayı
Gülendam Bozdayı
Bülent Bozdoğan
Cengiz Çavuşoğlu
Nilgün Çerikçioğlu
Pınar Çıragil
Gürhan Çiftçioğlu
Cevayir Çoban Ishii
Dilek Çolak
Nilay Çöplü
Tuba Dal
Tülin Demir
Çağrı Ener Dinleyici
İstar Dolapçı
Mine Doluca Dereli
Rıza Durmaz
Beyza Ener
Doruk Engin
Selda Erensoy
Çağrı Ergin
Gül Ergör
Berrin Esen
Nuran Esen
Özgen Eser
Duygu Fındık
Tom Van Gool
Evi Gouzelou 
Deniz Gökengin
Zeynep Gülay
Meral Gültekin
Deniz Gür
Bülent Gürler
Nezahat Gürler
Elif Esin Hameş
Gülşen Hasçelik
Ufuk Hasdemir
Dilek Heperkan
Heiko Hoffman
Ken Ishii
Erhan Kabasakal
Zeynep Ceren Karahan
Esra Karakoç
Onur Karatuna
Çiğdem Kayacan
Ali Osman Kılıç
Selçuk Kılıç
Sesin Kocagöz
Tanıl Kocagöz
İftihar Köksal
Kaya Köksalan
Özgür Kurt 
Mert Ahmet Kuşkucu
Güven Külekçi
Kosta Mumcuoğlu 
Patrick Murray
Özkan Ufuk Nalbantoğlu
Ülgen Zeki Ok
Barış Otlu
Bauke Oudega
Mehmet Ali Öktem
Betigül Öngen
Alpay Özbek
Yusuf Özbel
Ahmet Özbilgin
Aydoğan Özcan
Aykut Özdarendeli
M. Ali Özinel
Şeref Özkara
Aykut Özkul
Nuri Özkütük 
Aydan Özkütük 
Mustafa Özyurt
Duygu Perçin
Edoardo Pozio 
Joshua Quick
Michael Ramharter 
Wim Renders
Arzu Sayıner
Burkhard Schuetz
Nevgün Sepin Özel
Güner Söyletir
Rune Stensvold 
Süheyla Sürücüoğlu
Nevzat Şahin
Burçin Şener
Hülya Şimşek
Vaso Taleski
Svetoslav Todorov
Nursen Topcuoglu
Aynur Eren Topkaya
Athanassios Tsakris
Nevin Turgay 
Nilay Uçarman
Ramazan Uluhan
Sercan Ulusoy
Dürdal Us
Ataç Uzel
Berrin Uzun
Emel Uzunoğlu
Nurver Ülger
Serhat Ünal
Meltem Yalınay Çırak
Fadile Yıldız Zeyrek
Erkan Yılmaz
Gülden Yılmaz
Nisel Yılmaz
Ayşın Zeytinoğlu

 

 

 

 

 

 

Copyright @ 2018 Türk Mikrobiyoloji Kongresi. LookUs & Online Makale